Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022020

Ohlášky 23.2.2020

 • Dnes, v neděli, 23.2., se koná sbírka Haléř sv. Petra. Dnes také máte poslední možnost se přihlásit na duchovní obnovu pro ženy (28.-29.2.).
 • V pondělí, 24.2., si po mši sv. můžete zakoupit pomůcku pro čtení Bible v postní době Deník SPAM, zároveň budou zájemci seznámeni, jak se s touto pomůckou pracuje.
 • Ve středu, 26.2., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kašavě bude v 17:00 hod mše sv. s udílením popelce. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 18:30 hod.
 • V pátek, 28.2., bude mše sv. v DS Lukov s udílením popelce. Večer v 18:00 hod začíná adorace pro ženy v rámci duchovní obnovy, která bude pokračovat v sobotu 29.2.
 • V postní době bude opět probíhat sbírka Postní almužna.

 

Ohlášky 16.2.2020

 • Dnes, v neděli, 16.2., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V úterý 18.2. a ve středu 19.2. nebude výuka náboženství v Kašavě – 1. stupeň, 2. stupeň bude ve středu.
 • Ve středu, 19.2., bude v Kašavě adorační den farnosti, po mši sv. budou mít setkání v Kašavě na faře prvokomunikanti s rodiči.
 • V sobotu, 22.2., bude v Kašavě probíhat děkanátní florbalový turnaj. Informace na nástěnce.
 • Do příští neděle, 23.2., se můžete ještě přihlásit na duchovní obnovu pro ženy farnosti, kterou povede sestra Růžena Sekulová, INSE, ze Štípy.
 • I letos si můžete v postní době na počítači nebo v mobilu stáhnout aplikaci Postní kapky.
 • V Českém Těšíně se uskuteční 27.3.-28.3.2020 Mezinárodní konference kurzů Alfa.
 • Příští neděli, 23.2., se koná sbírka Haléř sv. Petra.

 

Ohlášky 9.2.2020

 • Dnes, v neděli, 9.2., bude v Kašavě při mši sv. pokřtěna Natálie Marie Javoříková.
 • V pondělí, 10.2., bude v Lukově při mši sv. udělována svátost Pomazání nemocných. Ve 23:00 od bude v Kašavě adorace mužů a po ní růženec.
 • Ve středu, 12.2., bude v Kašavě při mši sv. udělována svátost Pomazání nemocných.
 • V pátek, 14.2., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • Příští neděli, 16.2., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve středu, 19.2., bude v Kašavě adorační den od 12:00 do 17:30 hod. Zapište se vzadu na papír.
 • V sobotu, 22.2., bude v Kašavě probíhat děkanátní florbalový turnaj. Informace na nástěnce.
 • V pátek 28.2. a v sobotu 29.2.2020 bude v Lukově probíhat duchovní obnova pro ženy farnosti, kterou povede sestra Růžena Sekulová, INSE, ze Štípy. Přihlásit se můžete na papír u vchodu do kostela.
 • V postní době bude probíhat biblická soutěž. Budeme pročítat Markovo evangelium a vyplňovat deník. Z vyplněných deníků bude o Velikonocích vylosován vítěz, který získá 2 poukazy na pouť do Rakouska (8.5.-9.5.2020) v ceně 5.600,- Kč. Podmínkou soutěže je zápisné 100,- Kč a vyplněný deník. Soutěžit mohou jednotlivci, páry i rodiny. Zapsat se můžete na papír u vchodu do kostela.

 

Ohlášky 2.2.2020

 • Dnes, v neděli 2.2., je Svátek Uvedení Páně do Chrámu. Při mši sv. budou požehnány svíce a uděleno Svatoblažejské požehnání.
 • V úterý, 4.2., bude na faře v Lukově setkání katechetů vizovického děkanátu.
 • Ve středu, 5.2., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 6.2., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 7.2., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po ní v 19:00 hod bude setkání pastorační a ek. rady farnosti Lukov.
 • V sobotu, 8.2., bude v 19:00 hod setkání past. a ek. rady farnosti Kašava.
 • Příští neděli, 9.2., bude v Kašavě při mši sv. pokřtěna Natálie Marie Javoříková.
 • V pondělí, 10.2., bude v Kašavě ve 23:00 hod adorace a růženec mužů.
 • V sobotu, 22.2., bude v Kašavě probíhat děkanátní florbalový turnaj. Informace na nástěnce.
 • V pátek 28.2. a v sobotu 29.2.2020 bude v Lukově probíhat duchovní obnova pro ženy farnosti, kterou povede sestra Růžena Sekulová, INSE, ze Štípy. Přihlásit se můžete na papír u vchodu do kostela.
 • V postní době bude probíhat biblická soutěž. Budeme pročítat Markovo evangelium a vyplňovat deník. Z vyplněných deníků bude o Velikonocích vylosován vítěz, který získá 2 poukazy na pouť do Rakouska (8.5.-9.5.2020) v ceně 5.600,- Kč. Podmínkou soutěže je zápisné 100,- Kč a vyplněný deník. Soutěžit mohou jednotlivci, páry i rodiny. Zapsat se můžete na papír u vchodu do kostela.
 • Dopis o přihláškách do AKS.
 • Dopis o dobrovolnících v nemocnici.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí