Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032016

BOHOSLUŽBY od 27.3.2016 do 3.4.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

27.3.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za rodinu Drábkovu, Halaškovu a na poděkování za 85 a 80 let života

Pondělí

28.3.

Lukov 7:30

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za + kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Úterý

29.3.

 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Středa

30.3.

Kašava 18:00

STŘEDA V OKTÁVU VELKONOČNÍM

 

Čtvrtek

31.3.

Lukov 18:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELKONOČNÍM

Den modliteb za kněžská povolání

Dětská mše

Za Boženu a Jaroslava Pokorné, živé a + rodiny Vančíkovy a Zálešákovy

Pátek

1.4.

Lukov 10:00

PÁTEK V OKTÁVU VELKONOČNÍM

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 2.4.

Kašava 18:00

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

Neděle

3.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

Za + rodiče Kristovy, syna s manželkou a celou živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka

BOHOSLUŽBY od 20.3.2016 do 27.3.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

20.3.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA V LUKOVĚ     

Za Josefa Holíka, manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za živé a + Josefy z farnosti

Pondělí

21.3.

Lukov 18:00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Za + Josefa Pagáče, manželku, živou a + rodinu

Úterý

22.3.

 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 

Středa

23.3.

Kašava 18:00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

 

Čtvrtek

24.3.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Lukov 18:00

Za + Bohumila Lorence a živou rodinu

Pátek

25.3.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Obřady VELKÉHO PÁTKU

Lukov 18.00

Sobota 26.3.

Kašava 17:30

BÍLÁ SOBOTA

Velikonoční

vigilie

 

Lukov 19.30

Za farníky

Neděle

27.3.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za rodinu Drábkovu, Halaškovu a na poděkování za 85 a 80 let života

BOHOSLUŽBY od 13.3.2016 do 20.3.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

13.3.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE POSTNÍ

VÝROČNÍ DEN

zvolení papeže Svatého Otce Františka

Za + Rudolfa Holíka, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

14.3.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče Karlíkovy, sourozence, živou a + rodinu

Úterý

15.3.

 

 

 

Středa

16.3.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

17.3.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za Miroslava Holíka a živou rodinu

Pátek

18.3.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 19.3.

Kašava 18:00

Slavnost

SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

 

Neděle

20.3.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA V LUKOVĚ     

Za Josefa Holíka, manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za živé a + Josefy z farnosti

 

BOHOSLUŽBY od 6.3.2016 do 13.3.2016

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

6.3.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE POSTNÍ

Za + manželku, 2 rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Josefa Seilerna, hraběnku Sarlotu z Wenckheimu a hraběte Františka Seilern-Aspanga

Pondělí

7.3.

Lukov 18:00

 

Za + Františka Šarmana, živou a + rodinu

Úterý

8.3.

 

 

 

Středa

9.3.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

10.3.

Lukov 18:00

Dětská mše

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra, živou a + rodinu

Pátek

11.3.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Veliková 18:00

 

Sobota 12.3.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

13.3.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE POSTNÍ     

VÝROČNÍ DEN

zvolení papeže Svatého Otce Františka

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Rudolfa Holíka, živou a + rodinu

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí