Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092017

BOHOSLUŽBY od 24.9.2017 do 1.10.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 24.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí 25.9.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče Žůrkovy, zetě a duše v očistci

Úterý

26.9.

 

 

 

 

Středa

27.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Vincence de Paul, kněze

 

Čtvrtek

28.9.

 

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

Doporučený svátek

Farní pouť do Staré Boleslavi

Pátek

29.9.

Lukov 10:00

 

Svátek

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 30.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 

Neděle

1.10.

Lukov 7:30

26.neděle v mezidobí

Na poděkování za 60 let života

Lukov 9:00

Za Františka Minaříka, živou a + rodinu

Držková 10:30

Patrocinium kaple sv. Václava

 

BOHOSLUŽBY od 17.9.2017 do 24.9.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 17.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za živé a + Ludmily z farnosti

Pondělí 18.9.

Lukov 18:00

 

Za Josefa Březíka, dvoje rodiče a živou rodinu

Úterý

19.9.

 

 

 

 

Středa

20.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

 

Čtvrtek

21.9.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Dětská mše sv.

Za + rodiče Bratránkovy, děti a živou rodinu

Pátek

22.9.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 23.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Neděle

24.9.

Lukov 7:30

25.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

 

BOHOSLUŽBY od 10.9.2017 do 17.9.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 10.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

Pondělí 11.9.

Lukov 18:00

Mše sv. v latinském jazyce

Za + rodiče Mahďákovy a živou rodinu

Úterý

12.9.

 

 

 

 

Středa

13.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 

Čtvrtek

14.9.

Lukov 18:00

Svátek

Povýšení svatého Kříže

Dětská mše sv.

Za Františku a Jaroslava Halaškovy, živou a + rodinu

Pátek

15.9.

Lukov 10:00

 

Památka

Panny Marie Bolestné

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 16.9.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ludmily, mučednice

 

Neděle

17.9.

Lukov 7:30

24.neděle v mezidobí

Za + Marii Košařovou, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za živé a + Ludmily z farnosti

 

BOHOSLUŽBY od 3.9.2017 do 10.9.2017

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 3.9.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Pagáčovy, bratra Leopolda, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 4.9.

Lukov 18.00

 

Za Vlastu a Aloise Kruťovy a živou rodinu

Úterý

5.9.

 

 

 

 

Středa

6.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

7.9.

Lukov 18.00

 

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Pátek

8.9.

Lukov 10:00

Svátek

Narození Panny Marie

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 9.9.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

10.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí