Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042019

BOHOSLUŽBY od 28.4.2019 do 5.5.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

28.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

 

Za + Oldřicha Šošolíka a dvoje rodiče

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

Pondělí

29.4.

 

Svátek

sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

Úterý

30.4.

Lukov 18:00

 

Za + manžela, živou a + rodinu, a Boží pomoc v těžké životní situaci

Středa

1.5.

Držková 18:00

 

 

Čtvrtek

2.5.

Lukov 18:00

Památka

sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Dětská mše sv.

Za Karla Ponížila

Pátek

3.5.

Lukov 10.00

Svátek

sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.5.

Kašava 18:00

 

Farní pouť Skalka u Trenčína a Uherský Brod

Neděle

5.5.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 21.4.2019 do 28.4.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

21.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, zvláště pro děti a vnuky

Pondělí

22.4.

Lukov 7:30

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za Marii a Vladimíra Dočkalovy a rodiče

Kašava 9:00

 

Úterý

23.4.

 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Středa

24.4.

Kašava 18:00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Čtvrtek

25.4.

Lukov 18:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Dětská mše sv.

Za + tatínka a celou živou rodinu

Pátek

26.4.

Lukov 10.00

 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Mše sv. v DS Lukov

 

Sobota 27.4.

Kašava 18:00

 

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Neděle

28.4.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle

Božího milosrdenství

 

Za + Oldřicha Šošolíka a dvoje rodiče

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 14.4.2019 do 21.4.2019

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

14.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Pera a jejich rodiny

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 60 let společného života

Pondělí

15.4.

Lukov 18:00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Za Miroslava Holíka a živou rodinu

Úterý

16.4.

 

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 

Středa

17.4.

Kašava 18:00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

 

Čtvrtek

18.4.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Lukov 18:00

Za duše zemřelých dárců

Pátek

19.4.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Obřady VELKÉHO PÁTKU

Lukov 18.00

Sobota 20.4.

Kašava 17:00

BÍLÁ SOBOTA

Velikonoční vigilie

 

Lukov 19.30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

Neděle

21.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Lukov 10:30

Za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, zvláště pro děti a vnuky

BOHOSLUŽBY od 7.4.2019 do 14.4.2019

Datum

Místo        

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle 7.4.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE POSTNÍ

Za + rodiče Pavlíčkovy a Macíkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Marii Flámovou, manžela a živou rodinu

Pondělí 8.4.

Lukov 18:00

 

Za + Boženu Pagáčovou, dvoje rodiče, živou a + rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie

Úterý

9.4.

 

 

 

Středa

10.4.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

11.4.

Lukov 18:00

Dětská mše sv. 

Za dar zdraví pro živou rodinu a za + rodiče Láníkovy, Skřítkovy a syna

Pátek

12.4.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 13.4.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

14.4.

Lukov 7:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

Za Jiřinu Hýžovou, manžela Petra a jejich rodiny

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 60 let společného života

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí